MAX
MIN
 
°
°
Forrás: köpönyeg.hu

Helyi horgászrend

Érvényes: 2021. 01. 01-től a Vértesacsai tó (99-008) vízterületen

1. A helyi tavon csak érvényes éves területi engedéllyel és napijeggyel szabad horgászni. Felnőtt horgász 2 db nyeles készséggel (2 db horog botonként), ifi horgász 1 db nyeles készséggel (2 db horoggal) horgászhat. Ifi és felnőtt horgász emellett 1 db spiccbottal apróhalra horgászhat. Gyermek horgász 1 db nyeles készséggel és 1 db keszegező horoggal, szülői nyilatkozat mellett, vizsgázott felnőtt felügyelete alatt horgászhat. Elektromos kapásjelző használata esetén figyelemmel kell lenni a többi horgásztársra. (Hangerő megfelelő beállítása!) MOHOSZ, HOFESZ- Gyermekjeggyel, illetve „Tisztségviselői jeggyel” (ún. Fehér jeggyel) a Vértesacsai Tó vízterületen horgászni nem lehet!

2. A horgászat február 1-től következő év január 31-ig tart.

Napi horgászati idő:

• Január 1-től május 1-ig, október 1-től december 31-ig: reggel 6-tól este 20 óráig tart.

• Május 2-től szeptember 30-ig reggel 5-től este 21 óráig tart.

Éjszakai horgászat időpontjait a horgászrend I. számú melléklete, rendjét a 15. pont tartalmazza.

3. Méretkorlátozás és napi mennyiség, tilalmi idők:

• ponty 32 cm napi (felnőtt: 2 db, ifi: 1db),

• csuka 40 cm napi 1 db,

• amur 40 cm napi 1 db,

• ezüstkárász, keszeg napi 5 kg (felnőtt), 3kg (ifi, gyerek) fogható.

• törpeharcsa korlátozás nélkül elvihető.

Naponta 3 db nemes hal tartható meg (2 db békés hal + 1db ragadozó), de 2 db azonos csak ponty lehet. Hetente 4 db nemes hal fogható.

Compót, fekete sügeret mérettől függetlenül, illetve a 4kg feletti pontyot, amurt és süllőt megtartani nem lehet, visszahelyezendő a vízbe.

Az afrikai harcsa békés halnak számít, naponta 1 db fogható, külön rovatba rögzítendő.

Tilalmi idők:

Ponty esetén nincs fajlagos tilalmi időszak.

Az évadnyitó versenyt megelőző 5 napon általános horgászati tilalom van érvényben.

Az itt külön nem szabályozott halfajoknál a jogszabályokban meghatározott tilalmi idők és méretkorlátozások érvényesek.

A Telepítés esetén az egyesület vezetősége külön tilalmat rendelhet el.

4. Méretkorlátozások alá eső halakból évente felnőtt 20 db-ot, ifjúsági 10 db-ot zsákmányolhat, valamint felnőtt horgász napi 5kg, ifi horgász 3kg egyéb halat tarthat meg. Második engedélyt kiváltani nem lehet! Az a horgásztárs, aki az éves fogható darabszámot elérte, de szeretne még nemes halat fogni, napijegyet válthat.

5. Ifjúsági horgász válthat felnőtt, gyermek pedig ifjúsági területi engedélyt az alapszabály és a horgászrend feltételeinek betartása mellett.

6. A horgász köteles magánál tartani horgász kártyáját, fogási naplóját, gyermekhorgász a fogási lapját, és azt az ellenőrzés során bemutatni a fogott halakkal együtt. Gyermekhorgász 3 éves kortól válthat engedélyt. A gyermek csak vizsgázott szülő, képviselő felügyelete mellett horgászhat.

7. A horgász a fogott halat a horgászat befejezéséig köteles magánál tartani, a nemeshalat a fogási naplóba a fogást követően azonnal, egyéb halat a horgászat befejeztével bejegyezni. Méretes halak cseréje, más horgásznak átadása és eladása tilos!

8. A horgász köteles digitális mérleget magánál tartani és a fogás súlyának megállapításánál használni. A halak védelme érdekében ajánlott a pontymatrac használata.

9. A horgászkészség és etetőanyag behordása, etetőhajó használata, stég építése és partbontás, csónakból való horgászat, fürdés, állat fürdetése a tóban, szemetelés, ittas állapotban való horgászat tilos. Napi maximum 3 kg etetőanyag használható fel. Amennyiben vízvédelmi okok, valamint az időjárás indokolja a vezetőség etetési tilalmat rendelhet el.

10. A horgász köteles a fákat és műtárgyakat megvédeni. Szemetes horgászhelyen horgászni tilos!

11. A horgász járművel csak a kijelölt szakaszon parkolhat. (A befolyó melletti terület, keleti oldalon a földút és a tópart közötti területen.)

12. Minden horgász köteles 10 óra társadalmi munkát végezni, vagy azt megváltani. 70 év feletti horgásztag mentesül az éves társadalmi munkavégzés alól.

13. Jelen Horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a Vértesacsai Horgász Egyesület Alapszabályát és az Országos Horgászrend előírásait kell figyelembe venni.

14. Napijeggyel a tó teljes területén lehet horgászni. Napijegy váltás feltétele: érvényes horgászengedély, érvényes állami jegy és fogási napló. Felnőtt napijeggyel 2 db nemes hal fogható, 2 db azonos csak ponty lehet, ezüstkárász, keszeg 5kg fogható. Ifjúsági napijeggyel 1 db nemes hal, ezüstkárász, keszeg 3kg fogható. Gyermek napijeggyel 3 kg ezüstkárász, keszeg fogható. Törpeharcsa korlátozás nélkül elvihető.

Éjszakai horgászatra napijegyet csak a Vértesacsai Horgász Egyesület tagja válthat meghívott vendéghorgász részére. A helyi horgász köteles vendége melletti horgászhelyen horgászni, felelősséggel tartozik vendégéért.

15. Éjszakai horgászat alatt a tagok és vendégeik a tó bármely részén horgászhatnak. Az éjszakai horgászat a kijelölt napokon 18 órától másnap reggel 6 óráig tart.

A horgászhelyen való alvás nem minősül horgászatnak, ebben az esetben a felszereléseket, horgokat ki kell venni a vízből. Az éjszakai horgászat alkalmával a horgász köteles a horgászhelyét jól láthatóan megvilágítani, ehhez megfelelő világító eszközzel rendelkezni. Ennek hiányában nem folytatható éjszakai horgászat. A horgász az éjszakai horgászat megkezdése előtt köteles a horgászigazolványát a jelenlévő társadalmi ellenőrnek leadni.

16. Sportjegyet csak a Vértesacsai Horgász Egyesület tagja válthat meghívott vendéghorgász részére. A helyi horgász köteles vendége melletti horgászhelyen horgászni, felelősséggel tartozik vendégéért. Sportjeggyel halat megtartani nem lehet.

17. Tagfelvétel kezdeményezése az egyesület elnökénél. Az állandó lakhellyel Vértesacsán nem rendelkező személy belépéskor igazolhatja vértesacsai ingatlana Tulajdoni Lap másolatával a tulajdoni viszonya meglétét.

18. Éves területi engedély kiadásának feltétele: horgászvizsga, társadalmi munka ledolgozása, vagy annak megváltása. Tagsági díj nemfizetése a tagság megszűnését jelenti. Újbóli igény esetén az új tagra vonatkozó szabályok az irányadók.

19. Az éves területi engedély megváltásának határideje halgazdálkodási szempontokból minden év március 31.

A fogási napló leadási határideje (a váltás helyén): február 28.

20. A Horgász Egyesület a horgászat és egyéb egyesületi tevékenység alatt bekövetkezett balesetért, anyagi kárért semminemű felelősséget nem vállal.

21. A Horgász Egyesület vezetősége a társadalmi rendezvények és csoportok támogatása során az Egyesület nevében járhat el.

22. A társadalmi ellenőrök az éves Közgyűlésen kerülnek megválasztásra. Tisztségviselők ellenőri jogkörrel rendelkeznek. A társadalmi ellenőr vitás esetben a horgász járművébe is jogosult betekinteni. Társadalmi ellenőrök: Pongor József, Polyák János, Leib János, Molnár István, Engi Attila, Fodor István, Kovács Kornél, Révész Zoltán, Lipták Károly, Matiszkó Károly.

23. Az egyesület adószáma: 18481460-1-07

 

I. számú melléklet: Éjszakai horgászatok időpontjai

2021. március 12., 13., 19., 20., 26., 27.

2021. április 2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30.

2021. május 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 23., 28., 29.

2021. június 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26.

2021. július 3.,9., 10., 16., 17., 23., 24., 30., 31.

2021. augusztus 13., 14., 19., 20., 21., 27., 28.

2021. szeptember 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25.

2021. október 1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., 30.

 

II. számú melléklet: Rendezvények, társadalmi munkák időpontjai

2021. április 24. társadalmi munka

2021. május 01. Törpnap

2021. május 29. társadalmi munka 

2021. június 05. évadnyitó verseny

2021. június 26. társadalmi munka

2021. július 3. 12 órás horgászverseny

2021. július 31. társadalmi munka

2021. augusztus 7-8. 24 órás horgászverseny

2021. szeptember 4. társadalmi munka

 

Információk

Vértesacsai Horgász Egyesület

Cím: 8089 Vértesacsa, Vörösmarty u. 7.

Honlap: www.vhe.hu

Facebook: facebook.com/vertesacsaihe

E-mail: info@vhe.hu

Adószámunk: 18481460-1-07

 

Jegyvásárlás

Területi jegy váltható meghirdetett időpontokban 8089 Vértesacsa, Fő út 16/A szám alatt, időpont egyeztetés az info@vhe.hu emailcímen vagy a +36209711676 telefonszámon.

Napijegy váltás nyitvatartási időben a Fehérház Eszpresszóban (Fő utca), valamint Varga Juliannánál előzetes telefonos egyeztetést követően (+36 70 604 1768), illetve Tánczosné Ilonkánál szintén előzetes telefonos egyeztetést követően (+36 30 426 1088) lehetséges. A telefonos egyeztetést kérjük legkésőbb előző nap szíveskedjenek megtenni a jegyváltáshoz az érvényes állami horgászjegyet szíveskedjenek előkészíteni, illetve jegyváltás során tartsák be az egészségügyi és távolságtartási szabályokat!